EVN Finance
Loại Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD 23.310,00 23.310,00 23.390,00
EUR 26.762,00 26.843,00 27.082,00
GBP 30.261,00 30.474,00 30.745,00
JPY 204,00 206,00 211,00
CNY 3.331,00 3.331,00 3.414,00
AUD 16.392,00 16.491,00 16.671,00

Ghi chú: Tỷ giá có thể thay đổi mà không cần báo trước 

Kỳ hạn VND USD
%/Năm %/Năm
1 tháng 4.20 0.00
3 tháng 4.20 0.00
6 tháng 5.20 0.00
9 tháng 5.50 0.00
12 tháng 6.60 0.00
Trên 12 tháng 6.70 0.00

Ngày hiệu lực: Lãi suất được áp dụng từ ngày 01/08/2018 đến khi có thông báo mới.