Tham dự Đại hội có Đồng chí Vũ Huy Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm tra Thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đồng chí trong các Ban thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía đảng bộ EVN Finance có 49 Đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của toàn Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về dự Đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Đ/c Hoàng Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNFinance nêu rõ: Đại hội Đảng bộ lần thứ III của EVNFinance có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng, cổ vũ, động viên toàn thể CBNV tiếp tục phát huy sức mạnh, trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ đề ra.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

 

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã luôn khẳng định được năng lực, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; lãnh đạo toàn diện và hiệu quả mọi mặt hoạt động của Công ty. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội II đã đề ra về công tác xây dựng Đảng cũng như về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm, EVN Finance đã đạt được nhiều thành tựu như: lợi nhuận trước thuế tăng qua các năm; hoàn thành các thủ tục và đăng ký chính thức, cổ phiếu của EVN Finance (mã EVF) đã được giao dịch trên sàn UPCOM; bổ sung thêm ngành nghề hoạt động vào giấy phép kinh doanh, chính thức ra mắt thương hiệu Easy Credit – cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng ra thị trường,…

 

Đại hội đã nghe các ý kiến tham luận, làm sâu sắc thêm các văn kiện đại hội, đồng thời phân tích mặt thuận lợi, dự báo những khó khăn, thách thức trong giai đoạn sắp tới. Trên cơ sở các ý kiến từ các chi bộ, Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ EVN Finance sẽ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Đồng chí Vũ Huy Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, Đ/c Vũ Huy Toàn đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ EVN Finance đã được được trong nhiệm kỳ vừa qua; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới mà BCH Đảng bộ khóa II đã trình Đại hội. 

 

Đại hội đã thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ III và tiến hành bầu ra BCH Đảng bộ EVN Finance nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. BCH Đảng bộ khóa III đã họp phiên đầu tiên, bầu Bí thư Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT; trong đó, Đ/c Hoàng Văn Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty. 

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã nêu rõ Đại hội Đảng bộ EVN Finance lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy Tập đoàn, thể hiện trí tuệ, niềm tin, sự đoàn kết nhất trí của Đảng bộ EVN Finance. 

 

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng EVN Finance trở thành một Định chế Tài chính hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình Định chế tài chính tổng hợp; có vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn, đầu tư, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho EVN và ngành Điện Việt Nam; là một trong những tổ chức hàng đầu về cung cấp các sản phẩm/dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.