Ngày 24/9/2020, ABBank đã bán ra 9,1 triệu cổ phiếu EVF. Qua đó, ABBank giảm sở hữu tại EVF từ 22,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,4% xuống còn 13,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97% và không còn là cổ đông lớn tại EVN Finance. Đây là hoạt động nhằm tuân thủ theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, Thông tư quy định: Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác.


Chi tiết báo cáo của Ngân hàng TMCP An Bình xem tại đây.