Cạnh tranh

fulltime

Chuyên viên

2

Chính sách phúc lợi

Lương thưởng cạnh tranh
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc hấp dẫn
Thời gian làm việc từ 8:30-17:30 các ngày từ thứ 2-6
Chế độ bảo hiểm nâng cao
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo pháp luật
Chế độ phụ cấp ăn ca và các phụ cấp theo yêu cầu công việc

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện các báo cáo quản trị hàng tháng

2. Thực hiện phân tích chi phí vốn và chi phí hoạt động

3. Theo dõi và dự báo kết quả hoạt động kinh doanh của Khối theo tháng và theo năm. Giám sát doanh thu và chi phí dựa trên kế hoạch kinh doanh hàng năm

4. Xây dựng và giám sát ngân sách của các phòng ban

5. Chuẩn bị mô hình kế hoạch kinh doanh

6. Xây dựng các bài toán kinh doanh. Đánh giá tầm ảnh hưởng của các quyết định của cấp quản lý đối với kế hoạch kinh doanh.

7. Tham gia rà soát, nhận định và cho ý kiến về các sản phẩm mới của Khối

8. Tham gia các dự án hoặc nhiệm vụ khác theo chỉ định của Quản lý trực tiếp

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng,…

2. Có kiến thức về các chuẩn mực kế toán (VAS và IFRS)

3. Am hiểu hệ thống kế toán

4. Có kinh nghiệm trong xây dựng báo cáo quản trị, kiểm soát chi phí

5. Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các mô hình kế hoạch kinh doanh

6. Am hiểu kiến thức về MS Office, phần mềm kế toán

7. Thông thạo tiếng Anh.

8. Chú trọng tính chính xác, làm việc độc lập

9. Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

10. Có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

2. Địa chỉ công ty: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa EVN số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Điện thoại  :  024-22229999/ máy lẻ 702

4. Email: tuyendung@evnfc.vn