Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

CBTT bất thường về Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Chi tiết

CBTT bất thường về thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Chi tiết

Biểu mẫu đính kèm Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Chi tiết

Thông báo về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Chi tiết

CBTT bất thường về cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Chi tiết

CBTT bất thường: Công bố thông tin đính chính, bổ sung làm rõ cho Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chi tiết

Giải trình biến động kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Chi tiết

CBTT bất thường về Hội đồng Quản trị phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của EVNFinance

Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT, BKS gửi Quý Cổ đông

Chi tiết

CBTT bất thường về Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chi tiết

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội