Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

EVNFinance thông báo về việc sở hữu quyền mua cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

27/09/2023

Thông báo số 389 vv sở hữu quyền mua cổ phiếu Công ty Tài chính CP Điện lực

Mẫu 01 - Giấy Đăng ký mua cổ phiếu

Mẫu 02 - Giấy Đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.doc

Công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh thông tin trong hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

26/09/2023

Details

Công bố thông tin bất thường về việc nhận được công văn thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng EVF của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

26/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Thành viên HĐQT Lê Mạnh Linh

22/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh hạn mức giao dịch nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành chứng chỉ tiền gửi với người có liên quan của Người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

21/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc HĐQT ban hành nghị quyết về việc thay đổi tài khoản phong tỏa

20/09/2023

Chi tiết

CBTT về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

19/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về giao dịch với người có liên quan của người nội bộ

15/09/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

14/09/2023

Chi tiết

CBTT: Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

11/09/2023

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo v/v chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch tăng vốn

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội